bullshit

Zeynep | 15 | Ordu | Fenerbahçe

Bugün;

dengesizbiradamimben:

Tatil;

image

Yarın okul var;

image

(zumrut--u--anka gönderdi)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter